Amsterdam zet de komende anderhalf jaar honderd groene projecten op poten. Zo worden banen gecreëerd en gaat de stad er qua groen ook op vooruit.

Het gaat om projecten die snel van start kunnen, zoals de aanleg van groene pleinen, moestuinen, ‘postzegelparken’ en het planten van bomen. Het werk wordt uitgevoerd door de vaste groenaannemers. Zij zorgen ervoor dat buurtbewoners die op zoek zijn naar werk bij deze projecten aan de slag kunnen.

Door het verwijderen van stenen en het vergroenen van de openbare ruimte wordt de stad leefbaarder en weerbaar tegen extreme hitte, droogte en regenbuien. Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al merkbaar, met hete zomers en hevige regenbuien. Daarom investeren we niet alleen in maatregelen om de stad te verduurzamen, maar ook in maatregelen om de stad leefbaar te houden.”

Voor de groene projecten is 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het plan maakt deel uit van de investeringen die het stadsbestuur gaat doen om werklozen weer aan het werk te helpen.