Het herstelcentrum vangt jonge moeders op die hulp nodig hebben bij de verzorging van hun kinderen. Ook is er een huis voor begeleid wonen voor jongeren. Omdat er twijfels waren over de kwaliteit van de geleverde hulp is in 2016 en 2017 al eens gecontroleerd. In maart van dit jaar volgde een controle door de IGZ. Daaruit is gebleken dat er van de 34 gecontroleerde zaken slechts tien in orde waren.

Lang niet alle medewerkers van het herstelcentrum hebben een opleiding in de zorg, aldus de IGZ. Ook ontbrak van negen medewerkers een verklaring omtrent gedrag. De begeleiders mochten op onverwachte momenten urinemonsters van de cliënten eisen, terwijl dat volgens de wet niet mag. Ook mochten jongeren geen sociale media gebruiken en moesten zij hun telefoon laten controleren, wat eveneens niet zomaar mag.

Toen de IGZ op bezoek kwam, lagen medicijnen niet achter slot en grendel. In het huis voor jonge moeders met kinderen ontbraken traphekjes en afdekplaatjes op stopcontacten. Op alle locaties waren te weinig begeleiders en ontbraken adequate behandelplannen. De inspectie heeft de indruk dat cliënten onder druk zijn gezet om positieve verhalen te vertellen.