Allerlei typen scholen in elkaars buurt werken samen zodat ze iedere leerling een plaats kunnen bieden waar zij of hij past. Daartoe zijn deze samenwerkingsverbanden ook verplicht. Maar sommige scholen verwijzen zorgleerlingen door naar particuliere scholen en betalen dat uit eigen zak, berichtte het Algemeen Dagblad afgelopen weekeinde. Dat mag niet en daarom zwijgen veel scholen daar liever over.

,,Leg het op tafel, maak het bespreekbaar”, drukte Slob na vragen van de VVD deze scholen en ook de betrokken ouders op het hart. ,,Dan kunnen we met elkaar kijken wat er nodig is om te zorgen dat jullie wel kunnen voldoen aan jullie zorgplicht.”

Slob werkt aan een wet die privéscholen toestaat een leerling die niet terechtkan op een reguliere school maximaal een jaar op te vangen.