Afgelopen jaar hebben aanzienlijk minder mensen informatie over pleegzorg opgevraagd dan het jaar ervoor. Er wordt daarom gewerkt aan een nieuwe campagne. Overigens blijft wel de instroom van pleegouders hoger dan de uitstroom.

In 2018 hebben 22.741 jeugdigen voor korte of langere tijd bij pleegouders gewoond. Op 31 december 2018 woonden 18.486 jeugdigen bij pleegouders. Dat is een lichte toename in vergelijking met 2017.

“We gunnen het elk kind om zo thuis mogelijk op te groeien”, zegt Esther Overweter, bestuurslid pleegzorg van Jeugdzorg Nederland. “Als dat bij de eigen ouders niet lukt, dan het liefst bij pleegouders. Voor een succesvolle plaatsing is een zorgvuldige matching tussen pleegkind en pleegouders belangrijk. Door een tekort aan pleegouders is de gewenste match niet altijd mogelijk.”

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp en wordt geboden door jeugd- en opvoedhulp­organisaties die lid zijn van Jeugdzorg Nederland.