Bedrijven en overheden verwerken grote hoeveelheden gegevens die te herleiden zijn tot personen, zoals medische gegevens, financiële gegevens en gegevens over zoekgedrag op internet. Onder de nieuwe regels mogen mensen hun gegevens inzien en laten wijzigen of in veel gevallen zelfs volledig laten wissen. Als mensen er met de organisatie niet uitkomen, kunnen ze een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met de campagne wil de Autoriteit Persoonsgegevens organisaties informeren over hoe zij de nieuwe regels kunnen naleven. Daarnaast wil zij mensen bewuster maken van hun privacyrechten. Omdat kinderen al op jonge leeftijd online actief zijn, heeft de privacywaakhond speciaal voor hen een lespakket laten ontwikkelen.