Werkgroep Zorg en Veiligheid Jeugd is van start!

Op de Voor de Jeugd Dag van 6 november was de kick off van de nieuwe werkgroep Zorg en Veiligheid Jeugd, die de VNG in het leven heeft geroepen.

Naast een royale opkomst van de mensen die elkaar vanaf nu in deze werkgroep 3 tot 4 keer per jaar gaan treffen, was er ook belangstelling vanuit de landelijke instanties die bij dit onderwerp betrokken zijn. Zoals de Raad voor de Kinderbescherming, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Kinderrechtencollectief.