Het debat over de gevolgen van de decentralisatie Jeugd-GGZ was vorig najaar aangevraagd naar aanleiding van een brandbrief van de vrijgevestigde jeugdpsychiaters. In het debat bleven alle woordvoerders achter het besluit staan dat de Jeugd-GGZ thuishoort in de naar gemeenten gedecentraliseerde jeugdzorg.

Vrijgevestigde zorgaanbieders

Kamerlid Peters (CDA) ging in op het thema vrijgevestigde j-ggz professionals. Komt de hulpverlening aan kinderen in gevaar doordat vrijgevestigden vanwege adminstratieve rompslomp zich alleen nog op volwassenen richten? Minister De Jonge (VWS) antwoordde dat er meer problemen spelen op dit beleidsterrein, en dat er te weinig vrijgevestigden zijn om echt invloed te hebben op de groei van wachtlijsten als zij stoppen.

De lasten die vrijgevestigden ervaren, kunnen zij voor een deel zelf oplossen als zij beter samenwerken, benadrukte Peters (CDA). Samen kunnen zij beter onderhandelen en hun belangen behartigen. De Jonge was het daarmee eens. Hij meldde dat er binnen de VNG een speciale intermediair is aangesteld om vrijgevestigde aanbieders te helpen samenwerken.

Kamerleden Tielen (VVD) en Voordewind (ChristenUnie) pleitten voor een betere samenwerking tussen enerzijds generalistische huisartsenzorg en wijkverpleging, en anderzijds de specialistische jeugdzorg. Het is belangrijk om ook de vrijgevestigde hulpverleners daarbij te betrekken.

Arbeidsmarktproblemen

Er zijn arbeidsmarktproblemen. Grote GGZ-instellingen kunnen moeilijk goed opgeleid personeel vinden. Dat probleem wordt groter bij hoog gespecialiseerde zorg, zoals voor annorexia patiënten. De wachtlijsten voor deze vormen van zorg worden niet veroorzaakt door budgetgebrek, maar door een tekort aan goed personeel. De minister meldde dat er een onderzoek komt naar problemen op de arbeidsmarkt in de jeugdzorg, waarin hij ook de de problemen betrekt die vrijgevestigden ervaren.

Aanbestedingsregels

Schrap de aanbestedingsplicht in de j-ggz: daarmee willen Kamerleden Kooiman (SP) en Westerveld (GroenLinks) de administratieve lasten verminderen. De minister voelt er wel voor, maar wijst erop dat daarvoor Europese regels moeten worden gewijzigd. Hij werkt daaraan, maar kan nog geen nieuws melden. Kamer en minister zijn geen voorstander van de plicht tot Europees aanbesteden bij de inkoop van zorg.

Binnen de nu geldende aanbestedingsregels is volgens De Jonge al veel meer mogelijk dan velen in de jeugd-ggz denken. Gemeenten en hulpverleners kunnen bijvoorbeeld vaak langlopender contracten aangaan dan nu, zonder daarbij tegen Europese regels aan te lopen.

Administratieve lasten

Veel woordvoerders gingen in op de administratieve lasten en hoe die te reduceren. De minister meldde dat er schrapsessies zijn. De VNG ontwikkelt standaardcontracten, maar nog niet alle gemeenten gebruiken die. Hij vindt dat de jeugdzorgsector ook nog stappen kan zetten. Nog niet alle gemeenten gebruiken standaardcontracten. Om de administratieve lastendruk voor hulpverleners te verminderen, heerft de minister een wetsvoorstel ingediend.