Samen met gemeenten en aanbieders wil het kabinet de continuïteit van jeugdhulp (structureel) borgen. De TAJ heeft zich met name gericht op vragen vanuit jeugdhulpaanbieders om continuïteit van zorg en behoud van essentiële functies tijdens de transitie te realiseren. De TAJ heeft veelvuldig – vooral in de periode rond de transitie – doorbraken weten te creëren wanneer gemeenten en aanbieders bij inkoopgerelateerde discussies vastliepen. Ook is de TAJ waardevol gebleken bij de bemiddeling rond de inkoop van zorg en bij de beoordeling van aanvragen van aanbieders voor financiële steun op basis van de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet.

Omdat het transformatieproces nog meer tijd nodig heeft en gezien de positieve ervaringen met de TAJ, wordt de instellingsduur van de TAJ verlengd. De TAJ blijft ingesteld tot 1 januari 2019. De komende maanden wil het kabinet benutten om met gemeenten en branches te bespreken welke van de huidige taken van TAJ nog nodig zijn na 1 januari 2019 en in welke vorm die taken het best geborgd kunnen worden.