Volgens de onderzoekers zijn de ouders zich niet bewust van de ernstige gevolgen die achterlating voor een kind kan hebben. Ze noemen het een vorm van kindermishandeling. Ze stellen dat bespreekbaar maken van opvoedproblemen een belangrijke sleutel is om achterlating van kinderen door hun opvoeders te voorkomen.

,,Achtergelaten worden in het buitenland heeft voor jongeren vaak ernstige gevolgen. Ouders zijn zich daar nauwelijks van bewust. Zij zien achterlating als een tijdelijke oplossing voor de problemen thuis of als positieve vorm van heropvoeding. Voorkomen is beter. Bijvoorbeeld door ouders met een migratieachtergrond eerder én beter te ondersteunen bij opvoedingsvragen”, zegt Diny Flierman, manager Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating.