De Jeugdwet heeft geleid tot verschillende uitdagingen in het organiseren van jeugdhulp, waaronder de borging van essentiële specialistische jeugdhulpfuncties. Medio 2017 brachten jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk en branches een statement uit over hoe we jeugdigen en gezinnen beter kunnen helpen met zorg en hulp die aansluit bij wat echt nodig is, dichtbij huis. 
Om de acties uit het statement en dus betere zorg en hulp voor jeugdigen te garanderen, is op korte termijn actie nodig. Een ondersteuningsteam met regionale accounthouders die de regio’s door en door kennen is beschikbaar om, samen met u, de noodzakelijke acties te realiseren.

Met welke vragen kunt u bij het ondersteuningsteam terecht?

Als gemeente, jeugdregio of instelling kunt u bij uw regionale accountmanager terecht met volgende vragen:

  • Ondersteuning bij het inrichten en/of versterken van een (boven)regionaal expertteam, dat zich bezighoudt met het oplossen van complexe zorgvragen van jeugdigen
  • Helpen bij het bepalen van de focus op kernregio’s (voor jeugdhulpaanbieders) en/of kernaanbieders (voor jeugdregio’s)
  • Meedenken bij het vertalen van de afspraken die gemeenten, aanbieders, branches en het Rijk gemaakt hebben rond specialistische jeugdhulp naar concrete acties in de eigen jeugdregio
  • Alle andere vragen over specialistische jeugdhulp

De regionale accountmanager kan andere leden van het ondersteuningsteam inschakelen, als de vraag daartoe aanleiding geeft.

In gesprek met jeugdregio’s

Naast het beantwoorden van vragen en meedenken met jeugdregio’s, gaat het ondersteuningsteam actief naar de jeugdregio’s en jeugdhulpinstellingen toe, als het ondersteuningsteam signalen krijgt dat de zorg voor jeugdigen in een jeugdregio onvoldoende is geborgd. Het team gaat dan in gesprek met de betrokken jeugdregio’s om samen tot afspraken te komen, die leiden tot bestendige transformatie van het zorglandschap en daarmee tot betere hulp voor kinderen.

Contactgegevens ondersteuningsteam

Weten wat het ondersteuningsteam voor uw gemeente, jeugdregio of instelling kan betekenen? Neem contact op met uw regionale accountmanager