Het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) vindt de situatie zorgelijk. “Ik hoor structureel dat groepen groter zijn dan de gewenste twaalf “, vertelt voorzitter Wim Ludeke. De Algemene Onderwijsbond (AOb) zegt ‘heel ernstige verhalen’ te horen over het vso. “Terwijl die kinderen niet voor niets op het speciaal onderwijs zitten.”

Op het vso zitten leerlingen met veel problemen. Ze vallen op reguliere scholen uit, omdat ze te veel begeleiding vragen. Door de groeiende groepen hebben docenten echter moeite om alle leerlingen genoeg zorg te geven en ze uiteindelijk te helpen met leren.