,,We zien enkele kleine stapjes vooruit, maar er is nog een lange weg te gaan terwijl de kinderen in de azc’s nú recht hebben op daadkracht”, zegt Helen Schuurmans van de werkgroep. Deze werkgroep is een samenwerkingsverband tussen onder meer War Child, VluchtelingenWerk Nederland, UNICEF Nederland en Save the Children.

Volgens de werkgroep moeten gezinnen van asielzoekers nu noodgedwongen vaak verhuizen, waardoor kinderen psychische klachten kunnen krijgen en hun schoolprestaties achterblijven. Ook ,,het gezinsleven staat onder druk, omdat veel families langdurig woonruimte moeten delen met andere bewoners”, aldus de organisaties.

De werkgroep roept het parlement op er bij Harbers op aan te dringen meer te doen voor de kinderen in de azc’s als de kwestie volgende week aan de orde komt.