Met het personenregister worden medewerkers voortdurend gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Registratie is vanaf maart ook verplicht voor tijdelijke medewerkers zoals stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers. Nu geldt deze plicht al voor vaste medewerkers, gastouders en hun huisgenoten.

,,Kinderen zijn kwetsbaar, daarom is het belangrijk dat wij continu kijken naar hun veiligheid. Het register helpt om iedereen in beeld te krijgen die in de opvang met kinderen werkt”, zegt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken.