Oude situatie

Tot nu toe regelden de achttien gemeenten van Noord-Holland Noord hun eigen toegang naar de crisishulp via verschillende meldpunten en zorginstellingen. Terwijl het juist in een crisissituatie belangrijk is dat inwoners en professionals bij één meldpunt terecht kunnen. Gemeenten en zorgorganisaties zagen dat het een hulpvrager teveel tijd kostte om bij het juiste meldpunt te komen.

Nieuwe situatie

Door vanaf nu alle expertise uit deze verschillende sectoren in één meldpunt samen te voegen, wordt de juiste hulp directer ingezet:

  • Vanaf 1 juli 2018 is voor alle crisissituaties waarbij kinderen en jongeren betrokken zijn één telefoonnummer 24/7 bereikbaar.
  • In situaties waarin de fysieke, sociale en psychische gesteldheid van een jeugdige en of zijn of haar gezin plotseling ernstig ontregeld raakt, kan de nieuwe Integrale Crisisdienst snel, adequaat en integraal de hulpvraag aanpakken.

Wethouder Nel Douw van gemeente Hoorn:
‘Deze opzet voor een crisisdienst is uniek voor Nederland. De gemeenten bundelen zo de krachten om inwoners te helpen die veel baat hebben bij snelle actie. Bovendien brengen we de juiste expertise samen om te voorkomen dat de hulp versplintert of niet op elkaar aansluit’.

Jos Brinkmann van Jeugd@Crisis:
De nieuwe organisatie Jeugd@Crisis voert de Integrale Crisisdienst uit. Dit is een samenwerkingsverband van Stichting GGZ NHN/Triversum, De Jeugd- en Gezinsbeschermers en Parlan. Jos Brinkmann: ‘Wij zien duidelijk meerwaarde in de samenwerking met de partijen die de crisishulp gezamenlijk aanbieden.

Meer informatie

Op 16 februari ondertekenden de wethouders jeugd van regio Noord-Holland Noord en Jos Brinkmann van Jeugd@Crisis, de overeenkomst voor een Bovenregionale Integrale Crisisdienst Jeugd (0-18 jaar). De crisisdienst start vanaf 1 juli 2018. Men wil in de komende tijd de regionale crisisdienstverlening ook beschikbaar te stellen aan jongeren tot 23 jaar.