Het vorige kabinet heeft naar aanleiding van een motie de onafhankelijke Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang ingesteld. De Taskforce had de opdracht om te adviseren over hoe de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang binnen de huidige wettelijke en financiële kaders verder kan worden vergemakkelijkt.

In een brief beschrijven Van Ark, staatssecretaris van SZW, en Van Engelshoven, minister van OCW, per advies hoe het advies wordt opgepakt. Uit de brief blijkt dat het kabinet niet aan de slag gaat met adviezen 12 en 13 van de Taskforce. Dit zijn wijzigen van wet en regelgeving om een Ontwikkel en Leercentrum (IKC) in de wetgeving mogelijk te maken en het invoeren van een basistoegangsrecht voor alle kinderen vanaf 2 jaar.

Bestrijden kansongelijkheid

De VNG vindt het niet oppakken van de adviezen 12 en 13 teleurstellend omdat het geen recht doet aan de ontwikkelingen overal in het land. Eerder pleitten we voor een brede coalitie van gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties en welzijnsorganisaties om de integratie van kinderopvang en voorschoolse educatie mogelijk te maken. Dit om kansenongelijkheid in het onderwijs bestrijden.

Meer informatie

Brief aan Tweede Kamer (13 juli 2018)
Advies Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kind