Pleegouders zijn de vrijwillige spil in de complexe zorg voor pleegkinderen. Steeds vaker worden kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen opgevangen in pleeggezinnen. De zorg voor een deel van deze kinderen wordt steeds intensiever. Dit vraagt om goede toerusting van pleegouders, zodat zij hun pleegouderschap zo goed mogelijk kunnen vervullen en kunnen volhouden.

Resultaten

Dit programma wil in juni 2019 de volgende resultaten halen:

  • Het vergroten van de kennis en vaardigheden van pleegouders;
  • De kwaliteit van de opvoeding in en het leven van pleeggezinnen;
  • Het slagen van pleegzorgplaatsingen (en dus het voorkomen van breakdown van plaatsingen);
  • De duurzame inzet van pleegouders (het tegengaan van uitval van pleegouders en langer verbinden aan pleegouderschap);
  • Het samen leren (samenwerking, versterking van en verbinding tussen alle partijen die betrokken zijn bij een pleegzorgplaatsing).

Het programma is opgedeeld in projecten en activiteiten naar vijf ontwikkellijnen en per lijn komen er groepen met mensen die aan de slag gaan met de uitvoering. Die groepen bestaan uit pleegouders, medewerkers van pleegzorgaanbieders en iedereen die een steentje wil bijdragen. De VNG is partner van dit programma en maakt deel uit van de stuurgroep.