“De rek is eruit”, luidt de open brief van circa 250 wethouders aan hun partijgenoten in de coalitie in Den Haag. Als er niet snel geld bijkomt voor de jeugdzorg, die sinds 2015 de verantwoordelijkheid is van de gemeenten, “plaatst u ons voor het onmogelijke”.

Net als de VNG eerder deze maand benadrukken de wethouders dat er meer beroep wordt gedaan op de jeugdzorg – zo’n 12 procent – terwijl er sinds de decentralisatie in 2015 juist zo’n 450 miljoen euro werd bezuinigd. De redenering was dat de nieuwe aanpak tot lagere kosten zou leiden. “Zo doorgaan is onverantwoord”, concluderen de wethouders.

Haagse bronnen lieten vorige week weten dat er dit jaar ruim 300 miljoen euro extra beschikbaar komt, en daarna nog enkele jaren zo’n 200 miljoen euro. Of dat voor de VNG en de wethouders genoeg is, is nog maar de vraag. De wethouders roepen in hun brief op tot “voldoende en structureel” meer geld en stippen daarbij aan dat de 12 procent extra zorg neerkomt op 490 miljoen euro.