Er moeten een ‘offensief’ en extra financiering komen om jongeren weer echt te leren lezen. Dat zeggen de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur.  Scholieren moeten volgens de raden onder meer kunnen putten uit een rijk leesaanbod van boeken en langere teksten die passen bij hun belangstelling en achtergrond. Ook moet er een klimaat worden verwezenlijkt waarin de jeugd wordt gestimuleerd om beter te gaan lezen. Samenwerking tussen alle partijen is geboden.