Jeugdzorgpersoneel uit heel Nederland houdt maandagmiddag een manifestatie op het Lange Voorhout in Den Haag. Het voert actie om de werkdruk en de administratieve rompslomp in de jeugdzorg te verlagen. FNV Zorg en Welzijn verwacht dat er meer dan 2500 zorgmedewerkers zullen komen opdagen.

Visie minister

De Jonge heeft ontevreden medewerkers ontvangen en ,,hun zorgen aangehoord”. Daarvoor heeft de minister ook begrip, maar hij stelt dat ,,geld het probleem niet is”. Hij wijst erop dat hij 108 miljoen euro heeft uitgetrokken om gemeenten te helpen met de nieuwe inrichting van de jeugdzorg, en dat er een ‘stroppenpot’ is met nog eens 200 miljoen. Bovendien hebben gemeenten sowieso miljarden meer van het Rijk gekregen voor hun taken.

De Jonge denkt de problemen eerder op te lossen met andere maatregelen, zoals het verruimen van de aanbestedingsregels voor gemeenten. Wie dan toch nog met problemen blijft zitten, kan zich bij de minister melden.

Reactie FNV

FNV is woedend. ,,Dit is zeer teleurstellend. Wij gaan door met actievoeren totdat er wel geld bij komt”, zegt vicevoorzitter Kitty Jong. ,,Het gaat verschrikkelijk mis. Kinderen die hulp nodig hebben staan op enorme wachtlijsten, zorgmedewerkers staan op omvallen en ouders krijgen psychische problemen. Er moet nu worden ingegrepen en de minister is eindverantwoordelijk.”

Volgens de bond is er minstens 750 miljoen euro nodig om bijvoorbeeld het gebrek aan personeel op te lossen. Zo is er 450 miljoen euro nodig om eerdere bezuinigingen terug te draaien. Daarnaast is de vraag naar jeugdzorg flink toegenomen, waardoor er nog eens 300 miljoen nodig is.

FNV wil ook een einde aan de ,,aanbestedingswaanzin” van gemeenten, om maar zo goedkoop mogelijk jeugdzorginstellingen te kunnen contracteren. Hierdoor is er per kind te weinig geld en lopen de wachttijden op. Voor de zorgmedewerkers is hierdoor een ,,enorm hoge werkdruk” ontstaan.

Sinds 2015 hebben de gemeenten de jeugdzorg overgenomen van het Rijk.