Het gaat onder meer om de manier waarop wordt omgegaan met vrijheidsbeperkende maatregelen bij patiënten, om bekwaamheid van medewerkers, om omgang met medicatie en om het melden van calamiteiten.

Zes weken na een eerste bezoek door de inspectie blijkt twee derde wel aan de eisen te voldoen. De inspectie is een vervolgonderzoek begonnen naar de zorgaanbieders die achterblijven. In totaal werden 146 zorgorganisaties onderzocht.