Het basisonderwijs heeft vorig jaar nog eens 114 miljoen euro niet uitgegeven, maar opzijgelegd voor magerder jaren, blijkt uit cijfers van de Onderwijsinspectie. Van de zogeheten samenwerkingsverbanden, die het geld verdelen voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, vloeide 32 miljoen euro extra naar de reserves.

Vooral dat laatste steekt Slob. Hij noemt het ,,zorgelijk en onwenselijk dat er zoveel geld niet wordt wordt uitgegeven”. Dat ,,staat ook in schril contrast” met de klachten van basisscholen dat ze de extra ondersteuning niet kunnen betalen die zorgleerlingen nodig hebben.

De inspectie gaat onderzoeken hoe zij al te spaarzame schoolbesturen voortaan op de vingers kan tikken. Nu kan dat nog niet.

Ook de PO-Raad vindt dat de leden te veel geld op de plank laten liggen, maar de koepel van schoolbesturen wijst erop dat scholen bij het opstellen van hun begroting vaak niet weten waarop ze kunnen rekenen. Bovendien blijft er geld voor salarissen op de bank staan, omdat scholen niet genoeg leerkrachten kunnen vinden.

Universiteiten zijn ook te voorzichtig, schrijft Slobs collega Ingrid van Engelshoven. Zij zouden vaker geld moeten lenen in plaats van jarenlang sparen voor een investering.