Een adviescommissie raadde het kabinet aan maximaal vier ouders toe te staan, maar stiefouders en lotgenoten moeten het voorlopig doen met “deelgezag”. Ze kunnen bijvoorbeeld met het kind naar de huisarts of cijfers op school opvragen, maar mogen bijvoorbeeld geen knopen doorhakken als in het ziekenhuis de nood aan de man is of andere belangrijke beslissingen nemen. Dat stelt belangengroepen die voor deze ouders opkomen bitter teleur.

Dekker “begrijpt die teleurstelling”. Maar dit “ligt heel gevoelig, heel ingewikkeld”. Hij wijst op de kinderbescherming en de rechterlijke macht, die beducht zijn voor een toename van ouderlijke ruzies als er meer ouders in het spel zijn.