Minister Slob: weer minder gepeste kinderen

Jeugd

In het primair onderwijs is het gelukt om de daling van het pesten vast te houden, blijkt uit de cijfers. Net als in 2016 gaf 10 procent van de kinderen aan één keer per maand of vaker te worden gepest. In 2014 was dat nog 14 procent.

In het voortgezet onderwijs is het pesten zelfs verder afgenomen. Het gaat daar nu nog om 5 procent van de kinderen die één keer per maand of vaker wordt gepest. In 2014 was dat 11 procent van de leerlingen en in 2016 nog 8 procent.

Slob noemt de afname ,,een geweldige prestatie van scholen, leraren, leerlingen, ouders en alle anderen die hier de afgelopen jaren hard aan gewerkt hebben”. Er is al veel verbeterd (zoals aanspreekpunten op scholen, maar ook het besef dat pesten niet oké is), maar wel moeten leerlingen nog beter de weg kunnen vinden naar een vertrouwenspersoon. Scholen moeten ook nog beter monitoren en de informatie doorgeven aan de inspectie.