Naar aanleiding van het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) van 15 februari 2018 zijn Kamervragen gesteld over het schenden van privacy-regels door gemeenten. De AP constateert dat twee gemeenten bij het beoordelen van de vraag of een inwoner behoefte heeft aan hulp, soms gebruik maken van een zogenoemde ‘zelfredzaamheidsmatrix’.

Volgens de minister zijn deze overtredingen beperkt in omvang, en hebben de twee gemeenten inmiddels actie ondernomen om deze overtreding te voorkomen. Het rapport van de AP bevat uitgebreide aanwijzingen voor het goed omgaan met de privacyregels. Aanvullende maatregelen zijn daarom volgens de minister niet nodig.

Kamervragen privacy

De Kamer stelde de minister ook de vraag of gemeenten wel voldoende ondersteund zijn voor het waarborgen van de privacy, en of het achteraf een verstandige keuze is geweest om de privacy na de decentralisatie in het sociaal domein over te laten aan de ‘lerende praktijk’.

Privacyproof werken

Volgens de minister hebben gemeenten sinds de decentralisaties op 1 januari 2015 grote beleidsvrijheid gekregen in de manier waarop zij de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet uitvoeren. Dankzij deze vrijheid zijn gemeenten in staat om maatwerk te leveren voor hun cliënten. Daarbij passen geen gedetailleerde, op de gemeenten gerichte privacyregels, juist omdat er zoveel verschillende uitvoeringspraktijken bestaan.

Gemeenten zijn met diverse maatregelen uitgebreid ondersteund door het Rijk en de VNG bij het privacyproof werken, waaronder:

  • de visie ‘Zorgvuldig en bewust, gegevensverwerking en privacy in een gedecentraliseerd sociaal domein’;
  • de Privacy Impact Assessment gemeentelijk 3D informatiehuishouding;
  • de VNG stelt gemeenten via haar website diverse handleidingen en tips voor het goed omgaan met de privacy ter beschikking;
  • het Rijk en de VNG hebben voor medewerkers in het sociaal domein masterclasses ‘privacy sociaal domein’ georganiseerd.

Conclusie

Gemeenten zijn voldoende ondersteund door het Rijk en de VNG. De aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens moeten serieus worden genomen.

Meer informatie