Volgens de koepelorganisatie zijn er verschillende mogelijke verklaringen voor de daling. ,,Wordt al eerder de juiste hulp geboden, zijn nieuwe kleinschalige alternatieven succesvol, of stokt juist de toegang? Het is positief dat de stijging nu is omgezet in een daling, maar het is nog te vroeg om daar harde conclusies aan te verbinden.”

Gesloten jeugdzorg wordt geboden aan kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.