Slob schaarde zich onlangs al achter een voorstel van Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks), die bij lerarenopleidingen meer aandacht wil voor het leren herkennen van kindermishandeling. De Jonge en Slob willen dat nu dus breder trekken, zodat mensen die studeren voor een baan in de zorg of het onderwijs ook leren alert te zijn op misbruik bij volwassenen. Ook mensen die voor een baan in de kinderopvang gaan, moeten leren misbruik te herkennen.

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is een belangrijke prioriteit voor het kabinet, zei De Jonge in de Tweede Kamer. Een onderzoek van bijna tien jaar geleden gaf aan dat elk jaar 119.000 kinderen te maken krijgen met een vorm van kindermishandeling. ,,We hebben geen aanwijzingen dat dat aantal heel veel kleiner is geworden.” Jaarlijks zijn er zo’n 200.000 gevallen van huiselijk geweld. Het kabinet komt binnen enkele weken met een plan van aanpak dat het heeft opgesteld samen met gemeenten en zorgorganisaties.

Momenteel geldt er al een meldcode bij verdenkingen van kindermisbruik of huiselijk geweld. Die code wordt vanaf 1 januari aangescherpt.