De Jonge wijst erop dat ,,de eerste duizend dagen van een kind cruciaal zijn voor een goede ontwikkeling”. Maar 14 procent van de Nederlandse kinderen raakt meteen achterop, doordat ze bijvoorbeeld te vroeg of te licht ter wereld komen.

Dieperliggende oorzaken daarvan zijn vaak psychische problemen van de ouders, armoede en schulden. Wie in een achterstandswijk geboren wordt, loop meer kans dan andere kinderen de eerste verjaardag niet te halen. Kinderen maken een slechte start ook niet zomaar goed en zijn ook later vaak nog minder gezond.

Overal in het land moeten de verloskundige, de kraamzorg, wijkteams en het consultatiebureau daarom beter gaan samenwerken. Ook de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap moet beter. Zo wil De Jonge dat alle gemeenten de kunst afkijken in Tilburg, waar hulpverleners dakloze, verstandelijk beperkte en verslaafde vrouwen bijstaan bij hun beslissingen over seks en het al dan niet voorkomen van een zwangerschap.

,,De kans op een goede start krijg je maar één keer, stelt de minister. ,,Het is onze opdracht die kans zo groot mogelijk te maken.”