Bronnen rond de coalitie melden aan De Telegraaf dat het gaat om een uitwerking van de plannen zoals die zijn afgesproken in het regeerakkoord. Zeer binnenkort worden ze besproken in de ministerraad.

De allerlaagste inkomens zijn straks nog maar 32 cent per uur kwijt aan de opvang, waar het nu 45 cent is. Het maximumtarief dat de overheid vergoedt voor de dagopvang is dit jaar nog 7,45 euro, maar dat wordt ruim acht euro.

Naast extra geld voor kinderopvang, wordt ook 250 miljoen euro uitgetrokken voor kinderbijslag. Vanaf 2020 gaat bovendien het kindgebonden budget met bijna 500 miljoen euro omhoog.