Jeugdzorg en VNG gaven opdracht voor een onderzoek om kostprijzen van diensten en producten van de zogenoemde Gecertificeerde Instellingen in kaart te brengen. René Meuwissen, vicevoorzitter Jeugdzorg Nederland, maakt zich grote zorgen.

,,Reorganisaties en bezuinigingen hebben hun sporen achtergelaten. Het is steeds moeilijker om nieuw personeel te vinden op de krappe arbeidsmarkt en het verloop van personeel is relatief groot, omdat het werk zo complex is. Er dreigt een vicieuze cirkel te ontstaan, waarbij de grens nu eigenlijk al bereikt is. De tarieven voor jeugdbescherming waren en blijven te laag om het tij te keren”, zegt hij.