De stichting Herken Ouderverstoting publiceerde het zwartboek over Jeugdbescherming Brabant eerder deze maand. De samensteller zegt dat hij met ongeveer dertig cliënten heeft gesproken en zich baseert op zeven dossiers. Een van de dossiers gaat over baby Hannah die ondanks waarschuwingen van haar pleegouders werd ontvoerd door haar biologische ouders. Volgens de conclusies communiceert Jeugdbescherming Brabant slecht met cliënten, werken er ongeschikte mensen en worden regels en uitspraken niet nageleefd.

Jeugdbescherming Brabant zegt zich niet te herkennen in de klachten.