Het was de RSJ zelf die vorig jaar oordeelde dat de nazorg voor gedetineerden veel te wensen overlaat. Gevangenissen, gemeenten en reclassering werken gebrekkig samen, concludeerde de raad. Maar informatie met gemeenten delen zonder dat de persoon over wie het gaat daarvoor toestemming geeft, mag alleen als sprake is van een zwaarwegend algemeen belang – denk aan gevaar voor de openbare orde en recidivegevaar – en als dit wettelijk geregeld is.

De RSJ trok vorig jaar al aan de bel en meldde toen dat de helft van de gedetineerden überhaupt geen hulp krijgt bij terugkeer in de samenleving. Zij zitten te kort vast om aan hun re-integratie te kunnen werken.