Maar ook onder de drie andere wetten WMO, WLZ en ZVW is de informatievoorziening verre van optimaal. Een kwart van de ondervraagden geeft aan geen of weinig informatie te krijgen over het pgb. Met name gemeentes hebben veel moeite met het goed informeren over het pgb.

Het pgb is het enige instrument dat het mogelijk maakt zelf zorg en ondersteuning te organiseren. Het stelt mensen in staat het leven te leiden waarover zij zelf de regie in handen hebben. Een overgroot deel van de budgethouders (83%) geeft aan niet zonder een pgb te kunnen voor het dagelijks functioneren.

Zorgelijke ontwikkeling

Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb, vindt deze trend een zorgelijke ontwikkeling en roept mensen op deelt te nemen aan een aanvullend onderzoek op MijnKwaliteitVanLeven.nl. Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt het gesprek met de gemeentes aangegaan hoe deze situatie te verbeteren.