Veel gemeenten maken zich zorgen over de manier waarop de privacytoezichthouder de AVG na inwerkingtreding zal handhaven. De combinatie van nieuwe regelgeving met deels open normen enerzijds, en anderzijds de bevoegdheid van de toezichthouder om ook werkelijk hoge boetes op te leggen, leidt tot onrust. De minister toonde hier begrip voor bij de behandeling door de Tweede Kamer van de Uitvoeringswet AVG op 8 maart.

Vooralsnog accent op voorlichting en bijsturing

De Autoriteit persoonsgegevens gaat niet meteen boetes uitdelen als op 25 mei de nieuwe Europese privacyregels van kracht worden. De toezichthouder richt zich de eerste maanden vooral op voorlichting, zegt minister Dekker (Rechtsbescherming). De AP is een onafhankelijke toezichthouder, dus de minister heeft geen harde zeggenschap over de manier waarop de AP omgaat met haar taak.

  • AP-voorzitter Wolfsen beloofde wel om de eerste jaren vooral in te zetten op voorlichting en bijsturing. En niet onmiddellijk op het beboeten van organisaties die bereid zijn om de goede dingen te doen en zich netjes aan de regels te houden.
  • Wolfsen: ‘Het is natuurlijk een ander verhaal als er sprake is van opzettelijke of ernstige misstanden. Maar we moeten ons realiseren dat we aan het begin staan van een proces waarbij heel veel organisaties en bedrijven bezig zijn om het goed te regelen’.

Last onder dwangsom voorkomt sanctie

Het is geruststellend dat de AP in de meeste gevallen aan een overtreder eerst een last onder dwangsom oplegt. Een overtreder voorkomt dan een sanctie door binnen de gestelde termijn de onrechtmatigheid op te heffen, in dit geval het verbeuren van de dwangsom. Dat past in een beleid van herstel en verbetering van de privacypraktijk bij bedrijven en organisaties.

De AP richt zich naar verwachting dus vooral op een combinatie van advies en handhaving en voor een deel ook op herstel. ‘Dit gaat natuurlijk niet op voor gevallen waarvan we allemaal vinden dat het evident is dat daar iets fout is gegaan. Dat zal een organisatie zijn die in ieder geval groot genoeg was om zich te kunnen realiseren dat er iets aan de hand was’, zegt minister Dekker.

Wanneer handhaaft de AP bij gemeenten? 

Als een gemeente op bepaalde punten niet tijdig klaar is met de implementatie van de AVG, dan verwacht de AP dat de gemeente hier een goed onderbouwde reden voor geeft en tenminste een termijn noemt waarbinnen een en ander wèl klaar zal zijn.

  • De gemeenten die op 25 mei nog geen Functionaris Gegevensbescherming hebben, kunnen op weinig begrip van de AP rekenen.
  • Hetzelfde geldt voor gemeenten die hun dienstverlening nog niet hebben aangepast aan de rapporten en adviezen van de AP.