Bijna de helft (46 procent) van de ondervraagde jongeren tussen de zestien en twintig geeft aan zich soms of vaak eenzaam te voelen. Bij meisjes is dat zelfs 60 procent. Volgens de onderzoekers gaat het om een onderschat probleem, met ernstige gevolgen zoals depressies, slaapproblemen, suïcidale gedachten, angstgevoelens en verslaving.

De oorzaken van eenzaamheid onder jongeren lopen uiteen. Sommige eenzame jongeren zijn sociaal onhandig, maar anderen zijn vooral slachtoffer van een negatieve blik op zichzelf en op de wereld. Ook jongeren met vrienden kunnen eenzaam zijn.

Uit het onderzoek blijkt ook dat jongeren niet over hun eenzaamheid durven te praten met leeftijdsgenoten. Ze denken vaak dat alleen zijzelf met dit probleem kampen. Volgens de onderzoekers richt de Nederlandse overheid zich alleen op ouderen die eenzaam zijn.

De enquête werd gehouden onder een representatieve groep van ruim achthonderd jongeren.