De handreiking is onderdeel van een serie handreikingen voor gemeenten van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders, bedoeld voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met statushouders.

Brede aanpak

Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van vluchtelingenkinderen vraagt een brede aanpak:

  • preventie en tijdige signalering van gezondheidsproblemen
  • goede opvang op school
  • een gezonde leefstijl
  • een positieve vrijetijdsbesteding
  • financiële middelen om te kunnen meedoen

Kinderen van statushouders hebben een verhoogd risico op psychosociale problemen, kindermishandeling, overgewicht, verdrinking vanwege niet kunnen zwemmen, en een ongezonde leefstijl. Dat vraagt van gemeenten extra inspanning om de kinderen goed in beeld te krijgen en laagdrempelige ondersteuning te bieden. Dit voorkomt zwaardere problematiek op termijn. In de handreiking staat wat gemeenten kunnen doen en hoe ze dit kunnen aanpakken.