Dat blijkt uit een onderzoek dat specialist in overheidsfinanciën Frontin PAUW heeft uitgevoerd in opdracht van Binnenlands Bestuur. 86 van de 355 gemeenten deden mee aan het onderzoek. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners komen bij ongewijzigd beleid volgend jaar gemiddeld 5,5 miljoen euro in de min de staan. Bij gemeenten met 50.000 tot 75.000 inwoners is het tekort gemiddeld ruim 3 miljoen euro.

Hoewel het in absolute getallen om beperkte bedragen gaat, hebben de kleinste gemeenten het in feite het zwaarst. Waar de grotere gemeenten met een gat van 1 tot 1,5 procent in hun begroting zitten, komen de kleinste (tot 15.000 inwoners) in 2020 uit op een tekort van 2 procent.

De meeste gemeenten kiezen ervoor het mes te zetten in het sociaal domein. Van alle taakstellingen wordt 40 procent daarop geboekt.

Over de belangrijkste oorzaak voor de financiële tekorten zijn de gemeenten het in grote lijnen eens: een combinatie van een teruglopende uitkering uit het gemeentefonds en oplopende uitgaven in het sociaal domein, met name in de jeugdzorg.