De Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman verklaarden twee klachten van de (stief)ouders gegrond. Ze vinden dat gemeenten goed moeten opletten op welke gegevens ze met wie delen en daarbij de belangen van minderjarigen in de gaten moeten houden. Zo mag informatie die niet noodzakelijk is, niet worden verstrekt. De informatie moet essentieel zijn voor de jeugdige en niet onnodig belastend.

De andere klacht ging over de ondertekening van een budgetplan. De gemeente wilde dat de jongens die zelf zouden ondertekenen, maar dat vinden de ombudsmannen niet noodzakelijk en te belastend voor een kind.