Het bestuur heeft de commissie, waarin Mariëtte van Leeuwen, Marco Florijn en Kees Vendrik zaten en die ondersteund werd door adviesbureau Andersson Elffers Felix, bedankt voor hun werkzaamheden.

Aanleiding

Naar aanleiding van de tekorten van gemeenten in het sociaal domein, is een Fonds tekortgemeenten ingesteld. Dit is afgesproken tussen Rijk en gemeenten in het kader van het Interbestuurlijk programma. Het fonds bedroeg € 200 miljoen. Tijdens de ALV van de VNG op 27 juni 2018 zijn de criteria voor de verdeling van de middelen in het fonds vastgesteld, is de commissie ingesteld, en hebben gemeenten ingestemd om € 100 miljoen te dekken vanuit het Gemeentefonds.

Tekorten bij veel meer gemeenten

In totaal is meer aangevraagd dan de beschikbare € 200 miljoen. Dit laat zien dat de tekorten in het sociaal domein aanzienlijk zijn. Bovendien is het belangrijk te realiseren dat dit alleen gaat om tekorten op nieuwe taken Jeugd en Wmo die in 2016 en 2017 gecombineerd boven 40 euro per inwoner kwamen. Er zijn veel meer gemeenten die tekorten hebben, maar in deze jaren niet boven deze drempel komen.

Aanpak en aanvragen

Onder ‘Meer informatie’ vindt u de eindrapportage van de commissie en de door hen gehanteerde aanpak. 88 gemeenten hebben een aanvraag ingediend voor de deadline van 15 september. Niet alle gemeenten krijgen een bedrag uit het fonds, bijvoorbeeld omdat bij toetsing het tekort toch onder de drempel uitkwam. Een paar gemeenten hebben een aanvraag ingediend omdat ze het signaal wilden afgeven dat zij weliswaar niet aan de criteria voldeden, maar wel grote tekorten hebben. Daarnaast heeft een aantal gemeenten een brief gestuurd naar het Fonds tekortgemeenten dat zij ernstige tekorten hebben maar niet boven de drempel kwamen.

Hoogte

Uiteindelijk kwamen 77 gemeenten in aanmerking voor middelen uit het fonds. Gezamenlijk hebben deze 77 gemeenten een totaal tekort van € 488.822.586 op de nieuwe taken Wmo en jeugd. Het tekort boven de drempel van € 40 per inwoner bedraagt € 307.778.146.  ​

Verdeling

Op basis van de aanvragen werd de totale verdeling berekend. Aangezien het totale aangevraagde bedrag de omvang van het budget (€ 200 miljoen) overstijgt, heeft de commissie een staffel gehanteerd conform het besluit van de ALV. Op basis van de aangevraagde bedragen is de staffel als volgt vastgesteld:

  • Tot en met € 108,26 per inwoner wordt het significante tekort voor 50% gecompenseerd.
  • Boven het bedrag van € 108,26 per inwoner wordt het resterende significante tekort voor 100% gecompenseerd.

Bij dit bericht vindt u de bedragen per gemeente

Moment van publicatie

De bedragen per gemeente zullen formeel worden gepubliceerd in de decembercirculaire van BZK. In het ALV besluit was opgenomen dat vooruitlopend daarop de bedragen door de VNG zouden worden gepubliceerd op 1 november, zodat gemeenten eerder kennis kunnen nemen van de toegekende bedragen.

Meer informatie: