En dat is belangrijk, vindt Algemeen Directeur van de RvdK Annette Roeters. ‘Als we onze kennis combineren met de kennis en het handelen van gemeenten en andere ketenpartners, dan kunnen we samen werken aan betere omstandigheden voor kwetsbare kinderen’.

In het teken van risicofactoren

Deze Kijk op Kinderbescherming staat in het teken van risicofactoren. Deze spelen niet alleen een rol bij kindermishandeling, maar ook bij (conflict)scheidingen en bij de kans op een ondertoezichtstelling van ongeboren kinderen. Eromheen zijn interviews opgenomen met partners uit het veld.

Annette Roeters: ‘Gemeenten kunnen invloed uitoefenen op het leven van de burger. Daarom is het goed om te weten waar die invloed nodig is. De Raad voor de Kinderbescherming deed onderzoek naar de relatie tussen aanwezige risicofactoren in gemeenten en kindermishandeling. Het risico op kindermishandeling wordt vergroot als er zich meerdere risicofactoren in een gemeente of buurt voordoen. Denk bijvoorbeeld aan eenoudergezinnen, tienermoederschap, criminaliteit of een laag besteedbaar inkomen. Zo kan de gemeente verschil gaan maken!’