Uit de cijfers blijkt dat het aantal jongeren dat jeugdhulp kreeg, nauwelijks schommelingen vertoont tussen 2011 en 2016. 

Verschuiving dure zorg naar goedkope zorg

Er lijkt geen sprake te zijn van een verschuiving van duurdere gespecialiseerde zorg met verblijf naar goedkopere zorg dichtbij huis uitgevoerd door het wijk- of buurtteam.

Na invoering van de Jeugdwet hebben iets meer jongeren hulp gekregen vanuit lokale teams van de gemeente. Maar dit heeft niet geleid tot een daling in het aantal jongeren met verblijf.

Gedwongen maatregelen

In de periode 2011-2016 is het aantal ondertoezichtstellingen sterk afgenomen. Voogdijmaatregelen zijn iets toegenomen. Jeugdreclasseringsmaatregelen zijn afgenomen.