Op basis van het afwegingskader weegt de hulpverlener het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Het kader stelt de professionals in staat te beoordelen of sprake is van (een vermoeden van) dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dat melden bij Veilig Thuis aangewezen is.

De staatssecretaris verwacht dat de nu voorgestelde wijziging van het Besluit verplichte meldcode meer aandacht oplevert voor het gebruik van de meldcode bij de beroepsgroepen.