De wetswijziging heeft impact op de zorg voor jeugdigen die verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop.

  • Wat betreft de functie persoonlijke verzorging die gericht is op het versterken van de zelfredzaamheid van de jeugdige valt nu onder de Jeugdwet: dit blijft het geval na de wetswijziging.
  • Wat betreft de zorg voor jeugdigen die verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop: vanaf 2018 wordt hiervan de persoonlijke verzorging vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet

Gevolgen voor gemeenten

Het is belangrijk dat gemeenten op de hoogte zijn van de impact van de wetswijziging. In de VNG ledenbrief krijgt u antwoord op de vragen:

  • Wat verandert er in de regelgeving en waarom?
  • Wat wordt verwacht van gemeenten?
  • Welke stappen zijn er nodig in de overgangssituatie? 

Het is van belang stappen te zetten in het probleemloos laten verlopen van de overgang. Heeft u vragen over de wet- en regelgeving rond de langdurige zorg, dan kunt u die voorleggen aan het Juiste Loket.