In opdracht van Humanitas deed adviesbureau VanMontfoort onderzoek naar twee innovatieve projecten van Humanitas: Humanitas Wel Thuis (begeleiding van gezinnen) en Humanitas Jeugdsupport (begeleiding van jongeren). De resultaten worden op donderdag 23 maart gepresenteerd tijdens de conferentie Aan tafel in Amsterdam. Humanitas heeft beide projecten in 2014 in het leven geroepen omdat de vereniging zich zorgen maakte over de hulp aan kwetsbare gezinnen en jongeren. Met Wel Thuis en Jeugdsupport draagt de vrijwilligersorganisatie bij aan een duurzame en betaalbare oplossing.

Wel Thuis-vrijwilliger

Het onderzoek toont aan dat door de hulp van de Wel Thuis-vrijwilliger er meer rust in de gezinnen ontstaat. Ook blijkt dat de situatie van het gezin op verschillende leefgebieden verbetert en ouders zelf meer initiatieven nemen. Door de ondersteuning van de vrijwilliger kan tevens professionele hulp effectiever worden ingezet. Zo kon in een kwart van de gezinnen de professionele hulp eerder worden afgebouwd.

Jeugdsupport

Ook naar de effectiviteit van Jeugdsupport is onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek blijkt de hulp van de vrijwilligers een positieve invloed te hebben. De jongeren gaven aan het vooral belangrijk te vinden dat de vrijwilliger een maatje is, iemand die er voor hen is en hen begrijpt. Zo bleek de vrijwilliger een belangrijke rol als aanvulling op de professionele hulpverlener te kunnen spelen.

Vanwege het belang van de hulp aan deze kwetsbare groepen heeft de Nationale Postcode Loterij met een bijdrage Wel Thuis en Jeugdsupport mogelijk gemaakt. Na drie jaar kan Humanitas terugkijken op twee geslaagde en soepel lopende projecten. Er is een methodiek ontwikkeld, er zijn voldoende geschoolde vrijwilligers en er zijn goede contacten met professionele zorgverleners.

Vanwege de positieve resultaten, heeft Humanitas besloten beide projecten ook in de toekomst voort te zetten. Wanneer de financiering beschikbaar is, worden Wel Thuis en Jeugdsupport in meer gemeenten gestart.