Burgemeester en wethouders schrijven dat woensdag aan de gemeenteraad. Volgens het college had de gemeente achthonderd jongeren die vorig jaar van jeugdzorg gebruik maakten, eerder niet in beeld. Het gaat hierbij om onder meer verwijzingen door huisartsen en specialisten.

In de Venlose gemeenteraad is hierover onrust ontstaan, temeer omdat de accountant al in januari aan de bel trok.

Volgens het college zijn de problemen mede veroorzaakt door een haperende communicatie tussen gemeente en zorgaanbieders. De gemeente trekt in deze ook zelf het boetekleed aan, er was te weinig controle. Maar zorgaanbieders van hun kant meldden nieuwe zorgprojecten niet altijd tijdig bij de gemeente. Zo werden de declaraties over de achthonderd jongeren voor jeugdzorg pas het eerste kwartaal van dit jaar ingediend. Daar bovenop werden ook de kosten voor beschermd wonen voor veertig cliënten laat ingediend.

B en W willen een betere controle op de talloze vaak kleine zorgaanbieders. Het college wijst er verder op dat ook andere grotere steden worstelen met problemen rond de zorg. De 32 grote steden willen dat het Rijk honderden miljoenen extra uittrekt voor de zorg, waarvoor de gemeenten sinds 2015 moeten opdraaien.