Het aantal kinderen en jongeren dat voor korte of langere tijd in een pleeggezin woont of voor wie nog een plekje wordt gezocht, blijft juist toenemen. De vraag naar pleeggezinnen is daarom onverminderd groot. Vorig jaar ging het in vier van de vijf gevallen om een full time plaatsing. In 14 procent was sprake van deeltijdpleegzorg, meestal in weekenden en/of vakanties.

Pleegzorg Nederland begon vorig jaar de campagne Supergewone Mensen Gezocht om meer pleegouders te werven. Eerder, in 2011, was er al de campagne Ontdek de pleegouder in jezelf.