De moeder kwam bij het praatprogramma te zitten naar aanleiding van een post op Facebook. Daarin schreef ze dat er maar één plek is in Nederland die haar dochter Emma – die met meerdere psychische stoornissen kampt – kan helpen, en dat deze vol zit. ,,We zijn ten einde raad. Hoeveel zelfmoordpogingen moeten we nog meemaken?”, schreef ze.

Financiën en wachtlijsten nooit reden om in acute gevallen kind niet tijdig te behandelen

Van Rijn heeft gesproken met de ouders van het meisje, zorgverleners en de gemeente. Deze week wordt er met alle betrokkenen gesproken over een plek voor het meisje die geschikt lijkt, aldus de staatssecretaris. ,,Vraagstukken over financiën en wachtlijsten mogen in acute gevallen nooit een reden zijn om een kind niet tijdig te behandelen”, voegt hij eraan toe.