Samen hebben de drie instellingen de expertise in huis om alle psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen te behandelen. Het gaat daarbij om enkelvoudige en complexe traumagerelateerde klachten die voortkomen uit onder andere pesten, huiselijk geweld, seksueel misbruik en vluchtelingenproblematiek. Het Traumacentrum bundelt kennis op het gebied van jeugd-ggz, opvoedondersteuning en LVB-problematiek. Door deze bundeling van kennis zijn de drie organisaties in staat de coördinatie van de behandeling beter vorm te geven en krijgen kinderen en jeugdigen sneller de juiste hulp in de juiste organisatie. Hiermee worden onnodige doorverwijzingen en wachttijden tussen instellingen voorkomen.

Snel toegang tot expertise ketenpartners

Afhankelijk van de problematiek en wensen van het kind en gezin wordt samen met hen besproken waar behandeling dient plaats te vinden. Dit kan bij een van de drie zorgaanbieders die betrokken zijn bij dit initiatief, maar ook bij een van de andere ketenpartners. Door het uitgebreide provinciaal netwerk van de drie organisaties heeft het Traumacentrum snel toegang tot de expertise van andere ketenpartners. Naast ambulante behandeling, online behandeling en behandeling in de thuissituatie, biedt het Traumacentrum Jeugd Limburg ook preventieve hulp en consultatie aan verwijzers, leerkrachten, artsen en professionals van andere zorgaanbieders.Het Traumacentrum Jeugd Limburg is gevestigd aan de Stationsstraat in Sittard maar behandelt daarnaast ook in Heerlen, Maastricht en Venlo.