De moeder en kinderen hebben de bestuursrechter verzocht de dreigende uitzetting te verbieden omdat er meer onderzoek nodig zou zijn naar documenten en omdat uitzetting zou leiden tot scheiding van de moeder en de kinderen.

Geen aanvullend onderzoek

De Armeense autoriteiten hebben uitreisdocumenten afgegeven ten behoeve van de uitzetting, zogenoemde laisser-passers. De moeder en kinderen hebben niet aannemelijk gemaakt dat er onjuiste gegevens op deze documenten staan. De staatssecretaris hoeft daarom geen aanvullend onderzoek te doen.

Scheiding

De moeder zit in vreemdelingenbewaring in afwachting van de uitzetting. Waar de kinderen zich op dit moment bevinden is niet bekend bij de autoriteiten. Moeder houdt het adres van de kinderen voor zich. Een dreigende gescheiden uitzetting komt daarmee voor rekening van de moeder en de kinderen, oordeelt de bestuursrechter.