De opbrengst van het Rotterdamse Collectief tegen Kindermishandeling zit in de mobiele telefooncontacten van Veilig Thuismedewerkers, wijkcoaches, intern begeleiders, en al die andere werkers in het veld. Langzaam maar zeker ontstaan de verbindingen: bij wie moet ik zijn? Wat kan ik van die ander verwachten? Wethouder Hugo de Jonge noemt het ‘olifantenpaadjes’. Na alle veranderingen rond de decentralisaties, beginnen de nieuwe paadjes in te slijten.

Medewerkers van Veilig Thuis, het CJG, schoolmaatschappelijk werk, wijkteams, jeugdbescherming en de kinderdagverblijven leerden elkaar (opnieuw) kennen in verschillende werkgroepen. Ze bespraken samen casuïstiek en knelpunten die ze dagelijks op de werkvloer ervaren. Een voorbeeld is hoe je met ouders het gesprek aangaat over een signaal van kindermishandeling. Daarvoor is een toolkit ontwikkeld.

Lees de hele reportage! Olifantenpaadjes en 06-nummers’.