De Kinderombudsman heeft vragen gesteld en informatie opgevraagd bij het omgangshuis. Daarnaast is er gesproken met medewerkers van andere instanties die te maken hebben gehad met het omgangshuis. In het onderzoek is ook de positie van omgangshuizen in het algemeen in kaart gebracht om zo een goed beeld te krijgen van deze spelers binnen de jeugdhulp.

Klachtenprocedure

Op basis van alle informatie stelt De Kinderombudsman dat de klachtenprocedure van het omgangshuis inderdaad niet voldoet. Hierdoor bestaat het gevaar dat fouten niet hersteld worden en de organisatie ook niet leert van eventuele fouten en haar werk verbetert. De Kinderombudsman roept het Omgangshuis Noord-Holland op om de klachtenprocedure in overeenstemming te brengen met de eisen die aan een aanbieder van jeugdhulp gesteld worden door de Jeugdwet en het Kinderrechtenverdrag.

Toezicht

Het kan het omgangshuis niet worden toegerekend dat er geen toezicht is. Het is in het huidige systeem mogelijk dat een particuliere instantie jeugdhulp aanbiedt zonder dit toezicht. De Kinderombudsman heeft zorgen over het dit systeem en doet daarom aanbevelingen aan gemeenten en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie om dit te verbeteren. Zo zouden alle gemeenten binnen hun aanbod moeten zorgen voor een omgangshuis in de feitelijke zin van het woord: een neutrale ontmoetingsplaats voor kind en ouder. Daarnaast moet er een omgangshuis zijn die begeleiding en bemiddeling aanbiedt. Dit aanbod moet worden ingekocht bij een aanbieder die wordt aangemerkt als een aanbieder van jeugdhulp in de zin van de Jeugdwet. Omgangshuizen moeten in dat geval voldoen aan de eisen die de Jeugdwet stelt en staan daarmee onder toezicht van de Inspectie Jeugdzorg.